Jurist i Stockholm - Familjerätt

Jag erbjuder juridiskt biträde vid familjerättsliga tvister rörande vårdnad, umgänge och boende.

Jag arbetar med familjerättsliga tvister, främst i frågor rörande vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. När föräldrar separerar uppstår en rad juridiska frågor angående relation mellan föräldrar och barn som man måste ta ställning till. Om föräldrar inte kan enas om barns vårdnad, boende eller rätt till umgänge kan de få hjälp av kommunen. Om föräldrarna inte kommer överens kan tingsrätten fatta beslut. Tingsrätten försöker hjälpa föräldrarna att komma överens om vårdnad, boende och umgängen. Men om de inte är överens bestämmer domstolen vad som blir bäst för barnet. Vid denna domstolensförfarande företräder jag en av föräldrarna som ombud. 

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall ingår i hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Rättsskydd innebär att din försäkring kan betala en del av dina kostnader för en jurist eller advokat. Om du har en försäkring med rättsskydd som inte gäller just i ditt fall kan du ha rätt till rättshjälp. Det är domstolen och Rättshjälpsmyndigheten som avgör om du har rätt till rättshjälp eller inte. 

Om du behöver ett engagerat och erfaret juridiskt ombud i dessa tvister är du välkommen att kontakta mig.

Jurist med fokus på familjerätt till ditt förfogande

Kontakta mig!