Jurist i Stockholm - Brottmål

Jag åtar mig uppdrag som målsägandebiträde i brottmål.

Uppdraget som målsägandebiträde innebär att jag biträder den som utsatts för ett brott. Jag tar tillvara målsägandens intressen i målet och lämnar stöd och hjälp som målsäganden behöver under hela juridiska processen. Att företräda målsäganden under processen och att föra dess skadeståndstalan är en av de viktigaste uppgifterna för målsägandebiträdet.

Det är domstol som förordnar målsägandebiträde om domstolen anser att det finns anledning till det eller på begäran av målsäganden. Målsägandebiträdet förordnas när en polisutredning har inletts. Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten. Målsäganden kan lämna önskemål i frågan om valet av målägandebiträde.

Målsäganden känner sig ofta orolig och rädd för att berätta om vad de varit med om under polisutredningen och rättegången. Att ge stöd för målsäganden genom att ge behövlig information och att vara närvarande vid polisutredningen och rättegången gör att de kan känna sig trygga och därmed våga berätta om sina upplevelser. Dessa är också en av de viktigaste uppgifterna som målsägandebiträdet har.                      

Om ni vill ha hjälp av ett erfaret och angagerat målsägandebiträde är ni välkomna att kontakta mig.

Målsägandebiträde till ditt förfogande

Kontakta mig!