Erfaren och kompetent jurist med fokus på brottmål, migrationsrätt och familjerätt

En juristbyrå i Stockholm står till ditt förfogande

Välkommen till Juristfirman Holmgren. Byrån är verksam i centrala Stockholm, bredvid Dramaten vid Nybroplan. Byrån bistår med kvalificerad juridisk rådgivning och hjälp i dina rättsliga frågor. Med många års erfarenhet och expertis kan du känna dig trygg i att låta byrån föra din tala i juridiska tvister. Byrån åtar sig uppdrag inom rättsområdena, brottmål, migrationsrätt och familjerätt.

Jag åtar mig uppdrag som målsägandebiträde inom brottmål.

Jag åtar mig uppdrag som offentligt biträde i migrationsrätt med specialisering på asylärende.

Jag erbjuder juridiskt biträde vid familjerättsliga tvister rörande vårdnad, umgänge och boende.

Om jurist Sanae Nagamori Holmgren

Efter jur. kand. examen vid Stockholms universitet har jag arbetat som jurist i min egen regi och i form av kontorsgemenskap med några advokatbyråer. Jag har lagt fokus på migrationsärenden, målsägande biträde i brottmål och ombud i familjerätt. Jag har sedan arbetat som biträdande jurist i en advokatbyrå i två år och där har jag utvidgat mitt arbetsområde.  

Förutom jur. kand. examen har jag erhållit auktorisation som tolk på japanska av Kammarkollegiet och har arbetat som auktoriserad tolk vid sidan av juristverksamhet. Jag har utfört tolkning huvudsakligen i samband med statliga besök från Japan, som är i syfte med diplomatiskt besök, politisk diskussion, förhandling om bilaterall internationell avtal, utredning (studie) av olika slags juridiska system i Sverige. I dessa områden har mina juridiska och språkliga kunskaper kommit till stor nytta för de berörda.

Jurist Sanae Nagamori Holmgren

Befattning: Jurist
Verksam i Juristfirman Holmgren sedan 2013

Verksamhetsområden

Familjerätt
Migrationsrätt
Brottmål

Utbildning och erfarenhet

Bachelor of Arts vid Tokyo Woman´s Christian University (Tokyo Joshi Daigaku), Japan,

Jur. kand. vid Stockholms Universitet,

Jurist, Juristfirman Nagamori Holmgren, 2004-2010

Biträdande jurist, Westermalms Advokatbyrå, 2011-2012

Jurist, Juristfirman Holmgren, 2013-

Språk

Svenska
Japanska
Engelska

Kontaktuppgifter

Besöksadress
Nybrogatan 6, 5 tr
114 34 Stockholm

Postadress
Box 5855 
102 40 Stockholm

Telefon: 070-3070296
E-post: info@juristholmgren.se